این سایت در حال تکمیل است.

برای مشاهده اطلاعیه‌ها به سایت www.edhc.blogfa.com مراجعه نمایید.


درود

این وبگاه بمنظور اطلاع رسانی در خصوص آخرین اخبار مربوط به شرکت تعاونی مسکن اجرای دقیق و پروژه های دردست اجرای این شرکت ایجاد گردیده است.

لذا پیشاپیش از ابتدایی بودن این وبگاه پوزش طلبیده, استدعا داریم با بذل عنایت و توجه مارا از پیشنهادات و انتقادات سازنده خود بهره مند گردانید.
دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالیانه نوبت اول


یکشنبه 23 مهر 1391 ساعت 22:49

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن اجرای دقیق دعوت می‌گردد تا در مجمع عمومی فوق العاده سالیانه نوبت اول که در راس ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1391/07/16 در محل تعاونی برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

یادآوری می‌شود درصورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد، می‌تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام‌الاختیار خود واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای می‌باشد.

دستورات جلسه: تعیین تکلیف نحوه ادامه کار تعاونی و تغییر نام تعاونی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول


یکشنبه 23 مهر 1391 ساعت 22:48

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن دعوت می‌گردد تا در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1391/07/16  در محل تعاونی برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

یادآوری می‌شود درصورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد، می‌تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام‌الاختیار خود واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای می‌باشد.

دستورات جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس درخصوص پروژه ها, تصویب بودجه سالیانه
سایر صفحات : 1

دسته بندی

پیوند ها